هاست ایران

پلن دو هاست ایران


فضای هاست300 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس لایت اسپید

پلن سه هاست ایران


فضای هاست500 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس لایت اسپید

پلن چهار هاست ایران


فضای هاست 1 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن پنج هاست ایران


فضای هاست 2 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن شش هاست ایران


فضای هاست 5 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed